Kam a jak často se píchá tetanovka, k čemu v těle slouží?

Tetanus patří mezi smrtelná onemocnění. Bakterie Clostridium tetani, která je původcem onemocnění, se nachází ve střevech býložravců. Z trusu se dostává do půdy. Do lidského organismu se vkrade i přes drobnou oděrku. Postihuje svalstvo nepříjemnými křečemi, které mohou vést až ke kolapsu dýchacího ústrojí a zástavě srdce. Onemocnění může být i přes léčbu smrtelné. Jedinou účinnou cestou, jak vyhnout tetanu je očkování. Očkování tetanovkou je v Česká republice zavedeno plošně. Hlídejte si termín očkování.

Příčina nemoci

Tetanus je bakteriální infekční onemocnění a patří mezi velmi nebezpečná onemocnění vedoucí v některých případech až k smrti nakaženého. Kde hledat příčinu nemoci? Příčinu hledejte v bakterii Clostridium tetani. Bakterie přežívá ve střevech býložravců. Zajímavostí je, že bakterie nepotřebuje k přežití žádný kyslík.

Přes trus zvířat se dostává bakterie do půdy, kde se vytvoří tzv. spory (zapouzdří se). V půdě dokáže přežít bakterie až několik desítek let. Hlínou nebo prachem se mohou kontaminovat okolní předměty a problém může být na světě.

Nakazit se můžete tetanem velmi lehce. V případě, že nejste proti tetanu očkovaní, stačí se drobně poranit a bakterie se dostane do Vašeho těla. Může se vám to stát při pádu z jízdního kola, zadření třísky nebo při sběru lesních plodů. Stačí jediný trn a můžete být nakaženi. Nebezpečí číhá také v případě rezavého hřebíku.

Rána přitom nemusí být ani příliš hluboká a můžete se nakazit. Samotné bakterie se organismem nešíří, ale zůstávají v místě rány. Problém je s neurotoxiny, které bakterie začnou produkovat.

Neurotoxiny jsou nebezpečné, jelikož se přes krev a mízu šíří do nervových zakončení a postupně také do centrálního nervového systému. Tetanus postihuje příčné svalstvo a vytváří se bolestivé křeče. Svalstvo je citlivější na podněty a kvůli křečím, může docházet s problémy s dýcháním.

Na působení toxinů reaguje tělo zvýšením tělesné teploty a nadměrným pocením. Postupně také vzrůstá krevní tlak pacienta a objevuje se zrychlená srdeční činnost.

Tetanus je nepřenosný. Onemocnění se nemůže přenést z člověka na člověka.

Jednoznačným rizikovým faktorem je pro tetanus chybějící očkování. Pokud nejste očkovaní tetanovkou hrozí vám výrazné nebezpečí.

Velmi vážné následky pak mohou mít lidé, kteří užívají nitrožilně drogy, Jehly, kterými si drogy píchají jsou často nesterilní a dotyční nemusí dostat pouze tetan, ale i další vážné nemoci.

Druhy nemoci

Tetan můžeme rozdělit do několika variant. Varianty se liší obdobím a skupinou potencionálních postižených osob. V rozvojových zemích bývá problém s mateřským a novorozeneckým tetanem. Už podle názvu jsou mateřským tetanem ohroženy ženy v šestinedělí. Problémem jsou nehygienické podmínky při porodu nebo potratu. Novorozenecký tetan ohrožuje novorozence. Vstupním „bránou“ je v tomto případě pupeční šnůra.

Do druhé skupiny tetanu bychom mohli zařadit místní tetanus. Nebezpečí hrozí pouze v oblasti nakažení. V tomto místě způsobuje křeče. Nejpravděpodobnější je, že má člověk pouze částečnou obranyschopnost proti tetanu.

Ke vzácnému typu tetanu patří hlavový tetanus. Hlavový tetanus postihuje hlavové nervy.

Diagnóza

Tetanus se diagnostikuje z krve, jelikož má zcela charakteristický klinický obraz. Diagnóza se potvrdí díky krevním testům. Krevní testy odhalí specifické protilátky. Stejně tak se může diagnóza provést pomocí seškrábnutí spodiny rány. Z této spodiny se provede kultivace.
Jak ale můžete poznat, jestli máte tetanus? V první fázi onemocnění se nebudou projevovat typické příznaky pro tetanus. Můžete na sobě ale pozorovat jiné příznaky.

Mezi ně patří pocit ztuhlosti nebo namožení svalů. Pacienti jsou navíc neklidní, nemohou spát a hodně se potí. Postupně na sobě můžete pozorovat křeče. Křeče budou nejprve postihovat obličejové svaly. Na obličeji se typicky vytvoří křeč v čelistních svalech, pozorovat tak můžete „křečovitý úsměv“. Nepříjemné je, že vše probíhá za plného vědomí, postižení lidé vše vnímají.

Postupně s rozvojem tetanu jsou postiženy zádové svaly a dojde k obloukovitému prohnutí zad, tzv. opistotomus. Pacientovi se dále snižuje práh dráždivosti a je přecitlivělý.

Křeče ve svalech můžeme rozdělit do dvou kategorií podle toho, jak svaly postihují. Existují křeče klonické a tonické. U klonických křečí dochází k záškubům svalů. U tonických křečí se jedná o strnutí svalů nebo celých skupin.

Pokud proděláte nějaké poranění, větší odřeninu nebo se píchnete do prstu rezavým hřebíkem nebo o trn keře, určitě vyhledejte odbornou pomoc.

Pochopitelně pouze v případě, že víte, že nejste proti tetanu očkovaní. Léčba musí být zahájena, co nejdříve. I tak je nebezpečí tetanu velmi vysoké, a ne všichni pacienti jsou vyléčeni.

Léčba + průběh léčby

Inkubační doba tetanu je v rozmezí 3 – 30 dnů. První příznaky se na pacientovi objeví obvykle za jeden až dva týdny. Případ od případu se ale mohou doby prvních projevů onemocnění lišit.

Tetan není onemocněním, které byste vyléčili jednoduše pomocí léků. V případě poranění je potřeba ránu odborně ošetřit a především vydesinfikovat. Právě rána je místo, kudy se do těla bakterie dostává. Nejčastěji se používá peroxid vodíku. Peroxid uvolňuje do rány kyslík, který zabraňuje množení nebezpečných bakterií. U již probíhajícího tetanu musí lékař podat pacientovi antitetanový lidský imunoglobulin. Druhou variantou je přeočkování tetanovkou za pomocí tetanového anatoxinu.

Lékaři musí rovněž podávat antibiotika a myorelaxancia. Pokud je onemocnění v pozdější fázi, může být někdy potřeba i podpora dýchání. Lékaři mohou provést tzv. tracheostomii. Jedná se o vytvoření otvoru na přední straně krku, kam se zavede hadička, aby mohl postižený dýchat.

Pacient by měl být v průběhu léčby v klidném prostředí a měl by odpočívat.

Následky

Jaké jsou následky tetanu? Tetanus patří k onemocněním, které v průměru zahubí třetinu postižených. Svůj vliv na této statistice si nesou také rozvojové země. Skupině pacientů, které se podaří na tetan léčit úspěšně, se vrací naděje na postupné zlepšení obtíží. Úplné vyléčení ale přijde až za několik měsíců.

Je zde důležitá závažnost onemocnění. Pokud se jedná o lehčí formu, postihují křeče jen místo vniku bakterie. Průběh léčby může být o něco lepší.

Vedlejší účinky tetanovky

Reakce na tetanovku se liší od člověka k člověku. Po píchnutí tetanovky se může stát, že je místo vpichu oteklé, bolestivé a dostaví se horečka. Horečka a únava se objevuje především u malých dětí. Reakce po tetanovce, která se píchne do paže, obnáší v některých případech bolesti ruky. Bolesti postupně odezní.

Tetanovka se píchá do paže ruky, kterou využíváte nejméně. Pokud píšete pravou rukou, píchne sestra tetanovku do levé paže. Sestra si může vybrat i místo vpichu. Eliminujete tak případné bolesti a omezení například v práci.

Reakce po tetanovce není u každého člověka stejná. Výrazné alergické reakce, ale po vpichu tetanovky nehrozí. Tetanovkou se neočkují nemocní a oslabení lidé. Pokud jste v rekonvalescenci nebo v těhotenství, je očkování tetanovkou odloženo.

Prevence

Prevence proti tetanu je jednoduchá. Stačí podstupovat povinné plošné očkování tetanovkou. Řada lidí má zmatky v termínech očkování a obává se, že bude muset docházet na tři injekce. To ale není pravda a není třeba se očkování bát.

Kam se píchá tetanovka? Všechny příbalové letáky zmiňují, že očkování proběhne v první řadě do paže. Hýždě, tedy místo očkování tetanovkou, si pamatuje spíše starší generace. Jedná se až o druhé místo pro toto očkování.

Po kolika letech se píchá tetanovka? Očkování tetanovkou se provádí v intervalu 10 – 15 let od předchozí dávky. Vakcína proti tetanu může být i kombinovaná a může Vám pokrýt i další nemoci. Pokud například často cestujete do rozvojových zemí, může být ve vakcíně přidány látky proti dětské obrně. Pro rodiny kolem 30 let věku, se doporučuje kombinovaná vakcína na tetan, černý kašel a záškrt.

Očkování proti tetanu se aplikuje už na kojence, dále se přeočkovávají děti ve věku 5 – 6 let. Nejčastěji probíhá třetí očkování ve věku kolem 15 let. Následně již ve zmíněných intervalech.

Je tetanovka v těhotenství nebezpečná? Odborníci doporučují v těhotenství očkování tetanovkou odložit. Vakcína nepůsobí přes 10 nebo 15 let, a proto si mohou budoucí maminky očkování odložit až po těhotenství.

Nutnost dodržování termínů přeočkování tetanovkou se zvyšuje s postupujícím věkem. Starší lidé nejsou dostatečně imunní a jejich imunitní systém je snadněji napadnutelný. Starší lidé si musí termín posledního očkování tetanovkou vystavit na viditelné místo.

K očkování proti tetanu se využívají vakcíny jako jsou Tetavax, Tetanol Pur, Boostrix, Boostrix Polio, Adacel a Vacteta.

Závěr

Očkování proti tetanu se nevyplatí vynechávat. Nejen, že je povinné, ale pokud jej nemáte, jste vystaveni velkému ohrožení. Nebezpečí číhá na každém kroku a stačí jen málo a život se Vám může otočit o třistašedesát stupňů.

Očkování není nebezpečné, ale je potřeba dodržet pravidelnost a intervaly 10 – 15 let. Nezapomínejte se chránit, pomůže pouze očkování.
Závěrem bychom měli ještě zmínit, že nebezpečí onemocnění tetanem je mnohem vyšší v rozvojových zemích. Chybí potřebná vakcína, kde je u nás k dispozici.